Rusijos atkuriantiesiems kova su Vakarais yra daugiau nei istorija

Rusijos atkuriantiesiems kova su Vakarais yra daugiau nei istorija

Išleista: Modifikuota:

Samolva (Rusija) (AFP) – Viduramžių Rusijos princo Aleksandro Nevskio imitatorius, apsuptas dešimčių vyrų grandinėmis ir šalmais, pakelia kardą ir riaumoja.

„Ši žemė yra rusiška, visada buvo ir bus!

Būtent šioje vietoje prie Peipuso ežero, Rusijos pasienyje su Estija, prieš aštuonis šimtmečius Nevskis atstūmė kryžiuočių, norinčių atversti Rusiją į katalikybę, pajėgas.

1242 m. balandžio mėn. įvykęs susirėmimas, žinomas kaip Ledo mūšis, nes daugiausia vyko ant užšalusio ežero, švenčiamas kaip didžiulė pergalė prieš pastangas atitraukti Rusiją nuo Rytų stačiatikių krikščionybės.

Šimtams istorijos entuziastų, atkuriančių mūšį praėjusią rugpjūčio dieną, ši pergalė šiandien yra ypač aktuali, nes Rusijos pajėgos Ukrainoje vykdo puolimą, kurį Kremlius įrėmina kaip ilgalaikio konflikto su Vakarais dalį.

#nuotrauka1

„Kovojame prieš Europą taip, kaip kovojo mūsų protėviai“, – sako 56 metų į pensiją išėjęs desantininkas Olegas Jakontovas, laikantis kardą ir skydą, kai prakaitas varva nuo veido.

Istorijos atkūrimai yra populiari pramoga Rusijoje, nesvarbu, ar tai būtų viduramžių mūšiai, Napoleono eros susirėmimai ar įnirtingos Antrojo pasaulinio karo kovos.

Istorinės paralelės

Paralelių traukimas su ta istorija ir su prezidentu Vladimiru Putinu, kaip savotišku tokių veikėjų kaip Nevskio įpėdiniu, yra Kremliaus ir Rusijos valstybinės žiniasklaidos, remiančios Maskvos kampaniją Ukrainoje, dalis.

„Man Nevskis simbolizuoja Tėvynės gynimą ir pergalę“, – sako 23 metų Vladislavas Vasiljevas, vis dar nekvėpavęs po dalyvavimo atstatyme.

#nuotrauka2

Į mūšį prie ežero, rusiškai vadinamo Čudo ežeru, susirinko keli šimtai žmonių. Jie vaišinosi ant grotelių kepta mėsa ir klausėsi gyvos roko muzikos, o kovotojai mušdavo vienas kitą lauke.

Renginys baigėsi žirgų kovos demonstracijomis už kelių metrų nuo didelės metalinės Nevskio skulptūros, kurią 2021 m. rugsėjį atidarė Putinas ir Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovas patriarchas Kirilas.

„Aleksandro Nevskio asmenybė buvo tikrai grandiozinė“, – tuomet sakė V. Putinas, gyrė jį kaip „talentingą vadą“ ir „sugebėjusį diplomatą“.

Dalis šių dienų Nevskio patrauklumo Kremliui buvo jo sąjunga su to meto didžiąja galia – Mongolų imperija ir jos Aukso orda, kuri sunaikino ir užgrobė daugelį Rusijos žemių.

#nuotrauka3

Kai kuriems Rusijos gyventojams Nevskio pripažinimas mongolų dominavimu padėjo išsaugoti šalies religines tradicijas ir eurazietišką charakterį Vakarų ekspansionizmo akivaizdoje.

„Pagrindinis jo pasiekimas – šis civilizacinis pasirinkimas“, – sako 52 metų barzdotas stačiatikių kunigas juoda sutana Igoris Fomynas, atėjęs pažiūrėti reginio.

„Taip pasirinkdamas dvasingumą, savo žmones ir Tėvynę jis iškėlė į paguodą“, – sako kunigas.

– Žymaus filmo herojus –

Nevskis praeityje buvo naudojamas patriotiniam užsidegimui kurstyti, labiausiai žinomas Sergejaus Eizenšteino propagandiniame filme „Aleksandras Nevskis“ 1938 m.

Filme, sukurtame įtemptų Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos ryšių laikais, Nevskis vaizduojamas kaip herojiška figūra, kovojanti už kryžiuočių dominavimą.

Jame – epinis mūšio prie Peipuso ežero atkūrimas, kai sunkiai šarvuoti kryžiuočiai trenkiasi per ledą ir skęsta – daugelio istorikų autentiškumas yra abejotinas.

#nuotrauka4

Filmas buvo pašalintas iš kino teatrų, kai 1939 m. SSRS ir Vokietija pasirašė nepuolimo paktą, o 1941 m. naciams įsiveržus į Sovietų Sąjungą, vėl buvo leistas į ekranus.

Nevskis daugeliui Rusijoje išlieka branginama istorinė asmenybė, o kai kurie čia beveik neabejoja, kas būtų jo šiuolaikinis kolega.

„Mūsų prezidentas, žinoma, tęsia savo darbą“, – sako 52 metų inžinierius Olegas Davydovas, dalyvaujantis atstatyme.

„Viskas apie šios šalies gynybą, jos jėgą, saugumą“.

Leave a Comment

Your email address will not be published.