Šiuolaikinio ir istorinio meno formų aktyvizmas – Scot Scoop News

Just+like+the+symbol+of+raised+fists+in+protests%2C+artists+can+portray+their+solidarity+with+political+movements+through+their+pieces.

Per visą istoriją meno judėjimai veikė kaip reakcija į savo laiko politinį ir socialinį klimatą ir toliau atspindi nuomonę apie socialinę neteisybę ir politiką.

„Menas yra būdas perduoti žinią be šaukimo. Tai leidžia žmogui savo laiku įsisavinti informaciją, rasti būdą, kaip ją apdoroti, nesijaučiant teisiamam ar apkaltintam. Menas dažnai palieka žmones sujudinti “, – sakė profesionali iliustratorė Megan Herbert.

Praeityje menas reprezentavo pagrindinius istorijos pokyčius. Atnaujinimo ar priespaudos laikais visuomenė iliustravo savo politinę suirutė menas; tai buvo būdas kūrėjams išreikšti ir pasidalinti savo nuomone su žiūrovais.

Pasibaigus viduramžiams, Renesanso judėjimas atspindėjo atnaujintus Europos visuomenės idealus. Menininkai vėl susisiekė su Senovės Graikijos ir Romos vertybėmis, nuklydę nuo savo praeities susitelkimo į vienmatį religinį meną. Pabrėždamas tikroviškas proporcijas ir tikslingą kompoziciją, skirtą gilumui, Renesansas reprezentavo „renesanso“ idealizavimą.žmogaus potencialas.

Po Renesanso kiti meno judėjimai susiformavo kaip atsakas į drastiškus įvykius.

„Nors Renesansas buvo reakcija į mirtį ir niokojimą, 1848 m. Prancūzijos revoliucija Prancūzijoje išlaisvino tą romantišką judėjimą ateinantiems 50 metų. Vėliau kita Prancūzijos revoliucija sukūrė realistų judėjimą “, – sakė Karlmonto istorijos mokytojas Jaysonas Walleris.

XVIII amžiaus romantizmas buvo Europos troškimo grįžti į ikiindustrinį amžių pavyzdys. Netrukus po to realizmas pradėjo kritikuoti romantizmo kasdienio gyvenimo puošnumą ir stengėsi pavaizduoti darbininkų klasės realijas.

Šių revoliucijų metu politiniai pokyčiai Prancūzijoje atsispindėjo meno judėjimų įvairove. Tačiau menininkai pasikeitė, kad atspindėtų visuomenės realijas naujais istoriškai įtakingais laikais.

„Jungtinių Valstijų pilietinių teisių judėjimas septintajame dešimtmetyje pradėjo daugybę skirtingų meno stilių, tokių kaip freskos koledžų miesteliuose, švenčiančios moterų, afroamerikiečių, chicanos ir homoseksualų gyvenimus bei pasiekimus“, – sakė Walleris.

Permainingi septintojo dešimtmečio laikai, kurių pavyzdys buvo pilietinių teisių judėjimas, Vietnamo karas ir Kubos raketų krizė, paskatino popso, performanso ir konceptualaus meno atsiradimą.

Pilietinių teisių judėjimo metu meno parodos vaidino esminį vaidmenį renkant pinigus rasinės lygybės organizacijoms. Menininkai šiuo laikotarpiu ėmėsi kovos už lygybę po šeštojo dešimtmečio cenzūros.

Meno stiliai buvo išversti iš šių praeities politinių judėjimų į šių dienų neteisybes, vaizduojamas per šiuolaikinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones.

„Gyvename jausmų bombardavimo laikais. Būtina perteikti sudėtingas problemas tokiais būdais, kuriuos būtų galima greitai perskaityti ir suprasti bei sumažinti triukšmą“, – sakė Herbertas.

Visai neseniai George’o Floydo nužudymas 2020 m. visoje JAV sukėlė protestus, reikalaujančius teisingumo ir prieš policijos brutalumą.

„Baltojo policininko, kurio kelias yra ant afroamerikiečio ant grindinio, vaizdas yra stiprus vaizdas. Ir vizualumas gali atlikti tą patį vaidmenį kaip menas žmonių mintyse “, – sakė Walleris.

Nors ši scena daugybę kartų buvo pertapyta skirtingų menininkų, rasizmo vaizdas buvo pastovus. Šis vaizdas buvo naudojamas protestuose, dėl kurių atnaujintas supratimas.

Šiuolaikinis menas atveria žiūrovų akis į problemas taip, kaip jie gali interpretuoti save. Menas gali pagerbti bet kurią temą ir inicijuoti raginimus veikti, vaizduodamas bet kuriam žiūrovui suprantamas scenas.

„Freta Kiku svajojakurį nupiešiau, daugiausia dėmesio skiria istorinei chrizantemų pramonei su jos pradininkais japonų amerikiečių augintojais Redvudo mieste, kurių daugelis vėliau buvo priversti į internuotųjų stovyklas “, – sakė freskas Claudio Talavera-Ballón.

Ballono meniniai darbai, atkreipiantys dėmesį į Japonijos ūkininkų internavimą savo freskomis, parodo žinią, kurią menas gali pavaizduoti ir kaip jis gali šviesti žiūrovus.

Nors pats menas gali atkreipti dėmesį į neteisybes, jis taip pat suteikia galimybę menininkams lavintis ir panaudoti šias žinias savo darbe.

„Tirdamas savo freską, atradau prarastą istoriją, susijusią su japonų Peru grupe, internuota JAV per Antrąjį pasaulinį karą, ir ši istorija nėra gerai žinoma net Peru“, – sakė Talavera-Ballon.

Kiekvieno menininko tyrinėjimai, įdėta į kūrinius, perduodami žiūrovams, šviečiant visuomenę, nušviečiant mažumas ir neteisybę. Šiuolaikinių ir istorinių problemų vaizdavimas yra gerai atstovaujamas mene ir vaidina svarbų vaidmenį aktyvizme.

„Menas leidžia sujungti mintis, įkvėpti pokalbiui ir leidžia pačiam priimti sprendimą. Būtent tai daro įtaką “, – sakė Walleris.

Leave a Comment

Your email address will not be published.